Om Biogasportalen

På Biogasportalen finns information som uteslutande handlar om biogas; om biogasproduktion och användning, om miljö- och samhällsnyttor och mycket mer. Sajten visar upp goda svenska exempel på biogasanläggningar som visar lösningar och erfarenheter från genomförda projekt. Vidare sammanfattas läget för den svenska biogasutvecklingen med både text, grafer och kartor. Länkar till fördjupningslitteratur och miljöteknikföretag gör portalen till ett forum för svensk miljöteknologi. Webbplatsen skapades år 2009.


Nyheter och kalendarium

På startsidan hittar du både nyheter och ett kalendarium om och för biogas. Den dagliga nyhetsbevakningen visar de senaste nyheterna inom biogasområdet. Evenemang som seminarier, invigningar och mässor runt om i Sverige samlas på ett ställe och ger en överblick om vad som är på gång.


Ägande och finansiering

Bakom hemsidan ligger branschorganisationen Energigas Sverige (tidigare Svenska Biogasföreningen). Naturvårdsverket har med finansiellt stöd gjort det möjligt att skapa denna centrala mötesplats för biogas i Sverige.

Energigas Sverige arbetar med att ta fram och sprida information om biogas. Föreningen fungerar som en sammanhållande länk för informationsutbytet mellan landets regionala biogasorganisationer och för deras samordnade aktioner.

Läs mer om Energigas Sverige


Biogasportalens syfte

Syftet med Biogasportalen är att med information stödja planerade biogasprojekt, motivera och initiera nya biogasprojekt, informera intressenter, allmänhet och media om biogassituationen i Sverige samt vägleda intressenter till miljöteknikföretag och fördjupade kunskaper.


Policy för biogasportalen

Biogasportalen är en digital informations- och kunskapsbank som förmedlar saklig och neutral information. Alla faktatexter på webbplatsen ska skyddas genom lagen om upphovsrätt. Om informationen används ska källan tydligt anges. Bilder får inte kopieras fritt utan tillstånd från utgivaren. Energigas Sverige ansvarar för innehållet i de texter som finns publicerade på webbplatsens sidor. Däremot tar organisationen inte ansvar för innehållet i det material som besökare kan nå via länkar som hänvisar till andra webbplatser. Ansvaret för innehållet på dessa webbplatser ligger på respektive utgivare. 

 


Share |