Nyhetsarkiv

Njutning med samvete

2017-02-20 Vi har gått över till biogas vilket känns som det sista logiska steget i vår nästan totala återvinningsfilosofi. Vi har koll på..

Certifierad biogödsel lyfts fram som bra exempel

2017-02-08 European Biogas Association (EBA) lyfter fram certifiering av biogödsel som ett bra europeiskt exempel på resurseffektiva system och...

Lägre kostnad för småskalig biogas

2017-02-07 Regeringen har antagit ny miljöprövningsförordning som innebär att många gårdsbaserade biogasanläggningar nu slipper tillståndsplikt. Det...

Lyckat projekt har utvecklat världsunik teknik för torkning av avloppsslam

2017-02-06 Outotec har sedan i maj 2015 genomfört omfattande tester med att torka avloppsslam i en världsunik pilotanläggning intill reningsverket..

​Nu gör Stockholms kommuner en kraftsamling för miljön

2017-02-06 Färsk statistik visar att Stockholms kommuner samlade in nästan 52 000 ton matavfall under 2016. Det är 12 procent mer än året innan. Det...

Debatt: Värna biogasen

2017-02-02 Sveriges kommuner och regioner är föregångare när det gäller produktion och användning av biogas. Det är inte så konstigt. För genom...

Gigantisk Domsjö-satsning kan ge 5000 nya jobb

2017-02-02 En förstudie om bygge av en gigantisk fabrik på Domsjö fabriksområde. En fabrik som skulle kosta 15 miljarder kronor, producera 1,7...

Vill bygga biogasanläggning i Korsta – matavfall ska bli drivmedel

2017-02-01 Planer finns på att bygga en biogasanläggning i Korsta och nu har Naturvårdsverket fått in en bidragsansökan. Matavfall ska omvandlas..

Biogas inte ett bränsle i mängden

2017-02-01 Biogas har samhällsnyttor långt utöver att vara ett fossilfritt bilbränsle och bidrar till samtliga FN:s hållbarhetsmål. Det visar Linda...

E.ON investerar i kretsloppsanläggning i Stockholm

2017-01-30 E.ON har tagit beslut om att investera 2,5 miljarder kronor i en kretsloppsanläggning vid Högbytorp i Upplands-Bro kommun i nordvästra...