Nyhetsarkiv

Sökes: Ny ägare till GoBiGas

2017-04-26 GoBiGas, Göteborg Energis demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas genom förgasning av skogsråvara, kan få en ny..

”Utveckla svensk biogas!”

2017-04-26 DEBATT Svenska biogassatsningar väcker stort intresse runt om i världen, vilket ger arbetstillfällen i Sverige. För att det ska..

Kommunen satsar på biogas

2017-04-26 En tredjedel av kommunens bilar ska drivas av biogas. För att uppnå målet äskar drift- och servicenämnden totalt femton miljoner kronor.I..

Kommunen storsatsar på biogas

2017-04-25 En tredjedel av kommunens personbilar ska bli biogasbilar.

Vafab ökar produktionen av fordonsgas efter miljonbidrag

2017-04-25 Naturvårdsverket har beviljat Vafab Miljö 32 miljoner kronor i bidrag för att bolaget ska kunna öka produktionen av biogas för fordon.

Första spadtaget för ny kretsloppsanläggning

2017-04-24 Nyligen togs första spadtaget för en ny kretsloppsanläggning i Upplands-Bro kommun. I framtiden ska anläggningen kunna stå för hela...

Branschen uppvaktar berörda statsråd om åtgärder för att rädda svensk biogasproduktion

2017-04-21 Energigas Sverige och Avfall Sverige har skrivit brev till berörda statsråd om behovet av åtgärder för den svenska biogasen...

”Källsorterat” avlopp kan ge stora miljövinster

2017-04-20 Ett unikt avloppssystem i ett nytt bostadsområde i Helsingborg ger hopp om ökad hållbarhet i städer. När köksavfallet mals ner i en...

Biogas – ett system för ett hållbart samhälle

2017-04-20 Under seminariet avhandlades bland annat frågor såsom, behovet av biogödsel för att möta ökande efterfrågan på ekologisk matproduktion..

Miljardanläggning byggs för biogas och fjärrvärme

2017-04-17 Eon satsar 2,5 miljarder på en biogasanläggning och en kraftvärmeanläggning I Högbytorp i Upplands-Bro. Satsningen leder..