Energiinnehåll

glasblåsning kräver mycket energi och värme


En normalkubikmeter metan har ett värmevärde på 9,97 kWh medan koldioxid inte har något värmevärde alls. Energiinnehållet i biogas är med andra ord direkt kopplat till halten av metan.

Energiinnehåll i biogas jämfört med andra drivmedel:

 1 Nm3 biogas (97% metan)   9,67 kWh 
 1 Nm3 Naturgas  11,0 kWh
 1 liter bensin  9,06 kWh
 1 liter diesel  9,8 kWh
 1 liter E85  6,6 kWh

Läs om värmevärde, densitet och volym i broschyren "Basdata om Biogas".

Ladda ner broschyrShare |