Termisk förgasning

Skog

Den termiska förgasningen sker genom kontrollerad upphettning av olika träråvaror och kolhaltiga avfall. Vid upphettningen bryts bränslets kolväteföreningar ner till främst kolmonoxid och vätgas (syntesgas). Syntesgasen kan sedan användas som utgångspunkt för vidare framställning av en rad olika bränslen, bl.a. biogas som framställs genom metanisering av syntesgasen. Med rätt kvalitet kan biogasen ersätta naturgas i praktiskt taget samtliga tillämpningar. Tekniken är demonstrerad och håller på att kommersialiseras. Det pågår ett stort antal utvecklingsaktiviteter både nationellt och internationellt.

GoBiGas producerar nu morgondagens biogas
GoBiGas är den första anläggningen i världen för produktion av biogas från biobränsle från skogen. Anläggningen byggs i två etapper i Ryaområdet på Hisingen i Göteborg. Etapp 1 invigdes i mars 2014 och började leverera gas ut på transmissionsnätet i december 2014. GoBiGas står för Gothenburg Biomass Gasification och byggs av Göteborg Energi.

Läs mer om GoBiGas

Läs mer om termisk förgasning


 


Share |