Rötrest

Traktor

Det organiska materialet bryts sällan ner fullständigt utan det bildas en slutprodukt, den så kallade rötresten, som förutom vatten och organiskt material även innehåller mikroorganismer och diverse näringsämnen och kan med fördel utnyttjas som gödningsmedel. När rötresten lämnar rötkammaren samlas det upp i ett rötrestlager. Oftast är det nödvändigt med någon typ av täckmaterial, till exempel hackad halm eller ett gastätt membran, för att förhindra att gaser som till exempel lustgas och ammoniak läcker ut från lagret. Ibland komposteras rötresten för tillverkning av jordförbättringsmedel.

Läs mer om användningsområden

 


Share |