Flytande biogas


Ovan en fyraminutersfilm om Lidköping Biogas.

Flyande biogas kan produceras genom att den uppgraderad biogasen kyls ner till -163°C och därigenom övergår från gasform till flytande form. Flytande gas innehåller mer energi per volymenhet än biogas i gasform, något som skapar utökade möjligheter till att köra tunga fordon på biogas. Flytande gas kan också transporteras mer effektivt på väg och är enklare att lagra.

Sveriges första produktionsanläggning för flytande biogas finns i Lidköping. År 2012 levererades de första mängderna flytande biogas från anläggningen. 
 


Share |