Klimat & energimål

fåglar i skyn

Regeringens mål för klimat- och energipolitiken till år 2020 är:

  • 40 procents minskning av klimatutsläppen
  • minst 50 procent förnybar energi
  • 20 procent effektivare energianvändning
  • minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn

Det 40 procentiga klimatmålet gäller jämfört med 1990 och avser den icke handlande sektorn, det vill säga de sektorer som inte ingår i EU:s utsläppshandelssystem. Utsläppsmålet gäller därmed till exempel transporter, bostäder, avfallsanläggningar, jord- och skogsbruk, vattenbruk samt delar av industrin.

Samtidigt som det finns ett mål om att 10 % av transportsektorn ska vara förnybar till 2020 har regeringen och allianspartierna i en energiöverenskommelse 2009 sagt att transportsektorn ska vara oberoende av fossila drivmedel 2030.
Läs mer om de klimat- och energipolitiska målen på regeringens webbplats

 

 


Share |