Miljö & samhälle

biogas är en del av en hållbar utveckling

En viktig uppgift som vi står inför är att minska uttaget av ändliga tillgångar från jordens inre och att skapa ett långsiktigt, hållbart kretslopp av näringsämnen och energi i naturen.  Vid biogasproduktion omvandlas avfall till energi och uttaget av ändliga resurser kan därigenom minska.

Kortfilmen "Fyra problem och en lösning" visar på drivkrafter och orsaker till några av de större biogasprojekten i Sverige.
Till filmen - Fyra problem och en lösning

Biogas Väst tog 2015 fram en faktahandbok med "Aktuella forskningsresultat och fakta om biogas som fordonsbränsle, gasfordon, kostnader, miljö- och samhällsnyttor mm."
Till handboken - Fakta om biogas


Share |