Spridning av biogödsel

släpvagnsspridning av biogödsel på åker

Biogödsel sprids normalt med hjälp av traktor utrustad med gödseltunna och släpslangspridare. I Helsingborg pumpas en del av biogödseln i nedgrävda pipelines till lantbrukets lagringsbrunnar. På detta sätt undviks tunga och energikrävande lastbilstransporter av biogödseln. Dessutom förhindrar man att biogödseln kommer i kontakt med icke hygieniserat substrat, vilket annars kräver invändig rengöring och desinficering av lastbilstankarna då samma tankbil används för intransport av råmaterial respektive uttransport av färdig biogödsel till och från anläggningen.

Systemet med pipelines öppnar för möjligheten att introducera ny spridningsteknik på de jordar som inte tål den tunga spridarutrustning som normalt används. Till exempel kan en mobil spridarutrustning med så kallad matarslang användas, det vill säga biogödseln pumpas direkt från en lagringsbrunn till traktorns spridarramp genom en slang som släpar på marken.

 


Share |