Vägtransport

där det inte finns ledningar används flak för att transportera gas. foto: Nils-Olof Sjöden, FordonsGas Sverige AB

Uppgraderad och komprimerad biogas kan distribueras på trailer i ett mobilt containersystem. Detta är den vanligaste typen av vägtransport av biogas idag. En teknik som kommer mer och mer är att kyla biogas till flytande form (Liquefied Bio Gas, LBG).

Då metan överförs till flytande form koncentreras energin per liter cirka 600 gånger jämfört med den energi som finns i gasform vid atmosfärstryck. En stor fördel med flytande biogas (LBG) är att gasen kan transporteras längre sträckor även där det inte finns rörledningar, t.ex. på fartyg eller med trailer.

 

 


Share |