Gas i ledning

Både biogas och naturgas består mestadels av metan och kan därför transporteras samtidigt i ett gasnät. När biogas distribueras i gasledning under mark så sker inga utsläpp av koldioxid eller hälsofarliga ämnen. Det är dessutom det mest energieffektiva sättet att transportera biogas från en plats till en annan.  Det finns två typer av gasnät; transmissionsnät och distributionsnät. I den sydvästra delen av Sverige finns ett transmissionsnät som sträcker sig från Trelleborg i söder till Stenungsund i norr. Transmissionsnätet, som är byggt i stål, har ett tryck på upp till 80 bar. Distributionsnät har ett lägre tryck, oftast runt 4 bar, och byggs vanligen i polyeten (plast).  

Utöver det sammanhängande gasnätet på västkusten finns det i Sverige ett antal mindre lokala gasnät som främst används för att distribuera biogas från en produktionsanläggning till en eller flera tankstationer för fordonsgas i närområdet.  

I dagsläget matas biogas in på distributionsnät i sydvästra Sverige samt i Stockholm. Injektionsstationer finns på orterna Bjuv, Falkenberg, Göteborg, Helsingborg, Laholm, Lidingö, Lund, Malmö, Stockholm och Trellleborg. På grund av tekniska- och debiteringsmässiga skäl tillsätts ett högre kolväte, vanligen propan, till den uppgraderade biogasen för att uppnå samma energiinnehåll som naturgas innan biogas matas in på distributionsnätet. Möjligheten att föra ut biogas på transmissionsnätet underlättar distributionen och användningen av biogas betydligt. Tillfälliga produktionstoppar kan därmed regleras, till exempel på sommaren då uppvärmningsbehovet är lägre och lokalt tillverkad biogas annars kan behöva facklas bort. Sedan hösten 2014 distribueras biogas ut direkt på transmissionnätet från anläggningarna Jordberga (Trelleborg) och GoBiGas (Göteborg).

För att förbättra distributionen av biogas och öka marknaden för biogas och fordonsgas så finns det flera planer på utbyggnad eller nybyggnad av regionala gasnät. Regionala gasnät har flera fördelar då det möjliggör för industri, fordonssektorn och hushåll att få tillgång till biogas samtidigt som transporterna av biogas med lastbilar på väg minskar.   

 

 


Share |