Distribution

Hjul på tunga fordon

Biogas kan distribueras i separata ledningar eller via ett större gasnät, men också transporteras som komprimerad gas eller i flytande form. Då användningen av biogas som fordonsbränsle blir allt vanligare tillkommer nya system för lagring och distribution av gasen.

 


Share |