Kraftvärme

Värmeverk

Biogas kan användas för produktion av kraftvärme, det vill säga där både el och värme genereras i samma anläggning. Cirka 30-40 procent av energin i bränslet kan utvinnas som el medan resten blir värme. Liksom vid enbart värmeproduktion måste gasen torkas innan användning. Dessutom måste den renas från stoft och eventuellt vissa korrosiva ämnen som till exempel svavelväte.

Gasmotorer som till exempel ottomotorn och dieselmotorn lämpar sig väl för småskaliga kraftvärmeanläggningar. En variant av dieselmotor som bland annat förekommer på tyska biogasanläggningar är den så kallade dual-fuel-motorn, som kan köras på både diesel och gas. Tillgängligt på marknaden finns även mikroturbiner, stirlingmotorer och bränsleceller.

 


Share |