Industri

Industri

Metan brinner med en ren och klar låga vilket gör att värmepannor och annan utrustning inte smutsas av sot och slagg. Detta medför både renare arbetsmiljö och minskat slitage på anläggningen. Metanmolekylen kan också användas som råvara i olika tillverkningsprocesser. Exempel på produkter där metan kan ingå som råvara är färger, plaster, möbler, djurfoder och smörjoljor. Genom att använda egenproducerad biogas, till exempel från rötning av diverse avfall och processvatten från den industriella processen, kan ett företag bli självförsörjande på värme och elektricitet.

 


Share |