Fordonsgas

Emma Hamberg kör gasbil

Biogas som uppgraderas (renas från koldioxid) till en metanhalt på minst 95% kan användas som fordonsbränsle och utgör då ett högklassigt miljövänligt alternativ till bensin och diesel. Användandet av biogas som fordonsbränsle ökar för varje år, både i Sverige och utomlands. De flesta tankställena finns än så länge i södra och västra Sverige, men en utbyggnad av antalet tankställen pågår även i andra delar av landet. Biogas och naturgas som drivmedel kallas gemensamt för fordonsgas.

Personbilar som använder fordonsgas som bränsle är ofta så kallade tvåbränslebilar, det vill säga att de har separata tankar för bensin respektive gas. Samma motor används alltså till båda bränslena.

Tunga fordon som bussar och lastbilar är däremot anpassade till att köra enbart på gas. Vid gasdrift används vanligen ottomotorn, vilket bland annat gör att bränsleförbrukningen är något högre än med en dieselmotor. En annan variant, den så kallade dual-fuel-motorn, börjar nu introduceras på marknaden. Denna motor kan köras på både diesel och fordonsgas. Upp till 90 procent av dieseln kan ersättas med gas och motorn utgör ett miljövänligt alternativ för tunga fordon, bland annat på grund av dess låga bränsleförbrukning och låga utsläpp av kväveoxider, partiklar med mera.

Webbplatsen Gasbilen.se samlar fakta om fordonsgas och gasbilar.
Läs mer på Gasbilen.se

I rapporten "Livscykelanalys av svenska biodrivmedel" av Pål Börjesson lyfts biogas fram som biodrivmedlet med störst klimatnytta jämfört med andra biodrivmedel (etanol och RME).
Ladda ner rapporten

 


Share |