Från råvara till användning

Organiskt hushållsavfall

Biogas - från råvara till användning


Biogas bildas när organiskt material bryts ner av mikroorganismer i syrefri miljö, så kallad anaerob rötning. I en biogasprocess deltar en mängd olika mikroorganismer i ett komplicerat samspel som leder till att sammansatta organiska föreningar, till exempel kolhydrater, fetter och proteiner bryts ner till slutprodukterna metan och koldioxid.


Biogasens huvudbeståndsdel, metan, är mycket energirik och har många användningsområden. Bland annat kan biogas med fördel utnyttjas för produktion av el och värme. Efter rening, så kallad uppgradering, kan biogas användas som fordonsbränsle och utgör då ett högklassigt miljövänligt alternativ till bensin och diesel. Biogas är dessutom eftertraktat i industrin, både som ett rent bränsle och som råvara i olika tillverkningsprocesser. Biogasen är förnybar och bidrar inte med något nettoutsläpp av koldioxid. 

Läs mer om de olika användningsområdena

 


Share |