Industri

glimt av anläggning i München, Tyskland

Genom att behandla olika industriella process- och avloppsvatten i en biogasanläggning kan fördelar både för miljön och för det egna företaget uppnås. Förutom att avlopps- och processvattnen kan renas erhålls miljövänlig energi i form av biogas. Industrierna bedriver ofta energiintensiva verksamheter och här utgör biogasen ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till fossil olja, både för uppvärmning och för tillverkning av el. Metangasen avger inte sot och slagg vid förbränning, vilket bidrar till en ren arbetsmiljö och minimalt slitage på värmepannor och annan utrustning.

Att bli självförsörjande på energi är också viktigt med tanke på de konkurrensfördelar som kan uppnås vid till exempel stigande priser på fossila bränslen och osäkra villkor på oljemarknaden.

Generellt finns en stor potential för ökad biogasproduktion från livsmedelsindustrin. Ett exempel är slakterierna, vars avfall är energirikt och ger mycket biogas per volymsenhet. Slakteriavfall är redan idag ett eftertraktat rötningssubstrat på samrötningsanläggningar.

En viktig aspekt är hur biogödseln/rötresten från industrianläggningarna kan avsättas. Om substraten är förhållandevis rena blir även slutprodukten av hög kvalitet och kan få ett brett användningsområde. Denna kan då med fördel utnyttjas inom jordbruket.

Även inom pappers- och massaindustrin finns en stor potential för biogasproduktion och implementeringar inom denna sektor skulle kunna öka tillgängligheten för biogas längs med Norrlandskusten. Hur stor potentialen är för ett enskilt bruk samt vilken typ av process som ska tillämpas beror på flera faktorer visar en nyligen publicerad avhandling, exempelvis om bruket producerar kemisk- eller mekanisk massa, valet av träråvara för massaproduktionen och huruvida massan bleks.
Ladda ner rapporten "Anaerobic Digestion of Wastewaters from Pulp and Paper Mills"


Share |