Broschyrer

Biogasanläggning Wrams Gunnarstorp

Söderåsens biogasanläggning på Wrams Gunnarstorps gods belägen utanför Bjuv. Foto: Tobias Persson


Affärsutveckling för gårdsbaserad biogas. 2009
LRF, Bioenergicentrum Halland. 
Ladda ner broschyr


Basdata om biogas. 2012
SGC. 
Ladda ner broschyr


Basic data on biogas. 2012
SGC.
Ladda ner broschyr/download


Biogas - from refuse to energy. 2015
International Gas Union (IGU) in co-operation with Swedish Gas Association.
Ladda ner broschyr/download


Biogas på gården. 2009
LRF och Energigas Sverige (då Svenska Gasföreningen och Svenska Biogasföreningen).
Ladda ner broschyr


Biogas – An important renewable energy source. 2013
World Bioenergy Association (WBA) fact sheet
Ladda ner faktablad/download


Fakta om biogas. 2015
Biogas Väst
Ladda ner broschyren


Framställning av gröna gaser - Kortfattad faktabroschyr från SGC om gas. 2014
SGC
Ladda ner broschyren


Låt matavfall bli smart avfall. 2014
Jordbruksverket
Ladda ner broschyren


Mellangrödor till biogasproduktion. 2015 
Biogas Syd
Ladda ner informationsmaterialet

 


Share |