Mer litteratur

fördjupa dig och kliv sedan upp på kunskapens trappa


Det finns gott om litteratur som handlar om biogas. I menyn till vänster återfinns ett antal rapporter, broschyrer och övrig litteratur om biogas som kan vara till nytta. En rapportsammanställning finns även på Bioenergiportalen.


Om du saknar någon litteratur som borde finnas här, kontakta oss gärna.

 


Share |