Leverantörer

 

Atlas Copco Compressor Technique Scandinavia
Atlas Copco har genom uppköp av de specialiserade och välrenommerade företagen Cirmac, Greenfield och Intermech ackumulerat en gedigen kunskap och erfarenheter inom området biogas. Vårt erbjudande sträcker sig från uppgradering av biogas med teknikerna: Aminskrubber, Membran och VPSA; injicering på gasnätet; CNG-boosters; till fordonsgasstationer. Atlas Copco minskar dina risker i biometansatsningar genom att vara en solid och engagerad partner för dina investeringar.
Till webbplats

Biogas Systems AB
Biogas Systems AB är miljöteknikföretaget som erbjuder nyckelfärdiga helhetslösningar inom biogas och deponigas. Detta med tillhörande applikationer för el och värmeproduktion samt gasuppgraderingssystem. Med erfarenhet från stora delar av världen utför vi projekten från analys och projektering till driftsatt anläggning. Vi tillhandahåller även service och säkerhetsavtal på flertalet anläggningar.
Till webbplats

Biolectric Sweden AB
Biolectric har byggt över 100 gårdsanläggningar för biogas, framförallt på mjölkgårdar. Med våra nyckelfärdiga anläggningar kan din verksamhet bli självförsörjande på el med enbart gårdsegen gödsel. Vårt koncept är enkelhet, lönsamhet och resurseffektivitet.
Till webbplats

EcoBioFuel
Modulärt industriellt tillverkade biogasanläggningar med koppling till reformer för produktion av vätgas när den behövs.
Till webbplats

  

Euromekanik AB
Vi arbetar med produkter och system för mätning, reglering, blandning, analys och transport av gaser och vätskor och har hjälpt företag i gas- och processindustrin att hitta rätt utrustning sedan 1974. Vi hjälper gärna dig också. 
Till webbplats 


ExTeVent AB
Extevent have been active in the biogas upgrading business for more than 12 years. The main thing is supplying the business with analysers, gas alarms and other instruments and products. We do supply the main actors of biogas upgrade systems.
Till webbplats 


Götene Gårdsgas AB
Götene Gårdsgas projekterar tillverkar och säljer gårdsbaserade energilösningar för biogasframställning. Vi har stor erfarenhet från lantbruk och djurproduktion och baserar vår kunskap inom biogasproduktion på levererade och väl fungerande anläggningar.
Till webbplats


Malmberg Water AB
Miljöteknikföretag i framkant med unik erfarenhet inom biogas. Designar och producerar sedan 1998 gasreningsanläggningar för biogas och naturgas. Med prefabricerade produkten Malmberg CompactTM erbjuder Malmberg gasreningsanläggningar med hög prestanda och tillgänglighet.
Till webbplats

Nano Miljö AB
Nano Miljö AB, med verkstad och kontor i Södertälje, är ett entreprenadföretag specialiserat på svetsning och montage av gassystem för laboratorie, sjukhus, industri, fordonsgas samt gasol. Vi utför även serviceåtaganden och är ackrediterade för tryckprovning <420 Bar.
Till webbplats Processkontroll AB
Tankstationsbyggarna, Processkontroll GT AB konstruerar, tillverkar och uppför olika typer av gastankstationer och gastransportenheter för naturgas och biogas (CNG), LNG. LCNG. Heltäckande service för allt vi levererar. Marknadsfokus är Nord-Europa.
Till webbplats

Purac AB
Purac AB jobbar med biogasproduktion samt vatten och avlopp.
Till webbplats


Scantec Nordic AB 
Återförsäljare av mätutrustning för gaskvalitet, spårgaser och personligt skydd. Våra säljare har gedigen produktkunskap och vi håller en hög supportnivå.
Till webbplats  Se godkända gasapparater?

Energiforsk (tidigare SGC) ger en översikt över gasapparater som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Att använda en gasapparat som inte är CE-märkt och därmed inte godkänd för den svenska marknaden innebär stora säkerhetsrisker och användning av sådana apparater är förbjudet enligt svensk lagstiftning.

Gas i ditt hus
Share |