Uppgradering - miljötillstånd

Henriksdals reningsverk

Henriksdals avloppsreningsverk

På denna sida visas exempel på uppgraderingsanläggningar som beviljats miljötillstånd. Uppgraderingsanläggningar som framställer mer än
150 000 m3 gasformigt bränsle (d.v.s. uppgraderad biogas) per kalenderår klassas som B-anläggningar och ska därför söka tillstånd hos miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen.

Bromma uppgraderingsanläggning
Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012


Henriksdals uppgraderingsanläggning  
Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012


Käppala uppgraderingsanläggning  
Länsstyrelsen i Stockholms län, 2009

 

 


Share |