Samrötningsanläggningar - miljötillstånd

Katrineholm

SBI Katrineholm. Foto Sofie Logardt

På denna sida visas exempel på uppgraderingsanläggningar som beviljats miljötillstånd. Uppgraderingsanläggningar som framställer mer än 150 000 m3 gasformigt bränsle (d.v.s. uppgraderad biogas) per kalenderår klassas som B-anläggningar och ska därför söka tillstånd hos miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen.

Brogas AB
Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 2011


Karlskoga Biogas AB
Länsstyrelsen Örebro län, 2012


Linköping samrötningsanläggning
Länsstyrelsen Östergötland, 2008


Maglasäte Gård
Länsstyrelsen i Skåne län, 2011


More Biogas Småland AB
Länsstyrelsen Kalmar län, 2013


SBI Katrineholm samrötningsanläggning
Länsstyrelsen Södermanlands län, 2010


SBI Stigtomta
Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 2013


Vårgåda - Herrljunga
Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 2012


Örebro samrötningsanläggning
Länsstyrelsen Örebro län, 2008


 


Share |