Gårdsbiogasanläggningar - miljötillstånd

Wapnö, lantbruksanläggning

Wapnö gårdsbiogasanläggning

På denna sida visas exempel på några gårdsbiogasanläggningar som beviljats miljötillstånd. De gårdsbiogasanläggningar som listas här är B-anläggningar och har därför sökt tillstånd hos miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen. I vissa fall har miljöprövningsdelegationens beslut överklagats, varför vissa miljötillstånd istället har utfärdats i nästa instans d.v.s. mark- och miljödomstolen.

Edenberga gård AB - Nya Skottorp 
Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 2011


Frötorp Lantbruk AB
Länsstyrelsen Örebro län, 2010


Wapnö AB
Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 2013

 

 


Share |