Att söka tillstånd

Lantbrukare

Foto Martin Frick

På de här sidorna visas exempel på några av de miljötillstånd som olika typer av biogasanläggningar i Sverige fått beviljat. Tanken är att dessa miljötillstånd ska kunna vara en hjälp för aktörer som skriver tillståndsansökningar när det gäller utformning av lämpliga villkor. Förhoppningsvis kan även handläggare på tillståndsgivande myndigheter finna stöd genom dessa beslutade miljötillstånd.

Tillstånden har sammanställts i samarbete med Biogas Öst inom projektet "Tillståndsprocess Biogas". Projektet, som pågått sedan 2012, har också resulterat i ett vägledande dokument med information om biogas samt goda tips och råd för alla parter genom hela processen. Vägledningen är framtagen i dialog mellan bransch och myndigheter. Fyra rundabordssamtal i olika delar av landet har legat till grund för arbetet och uppslutningen från landets länsstyrelser, miljöprövningsdelegationer och branschaktörer har varit mycket god.

För att bygga och driva en biogasanläggning krävs, utöver tillstånd enligt miljöbalken, tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor samt bygglov enligt Plan- och bygglagen.

Läs vägledningen som Biogas Öst tagit fram

Läs mer om vad som gäller generellt när det gäller att söka tillstånd

 


Share |