Stöd riktade till fordonsgasbilisten

Supermiljöbilspremie

I Sverige är det sedan den 1 januari 2012 möjligt att få en så kallad supermiljöbilspremie vid inköp av en bil som släpper ut maximalt 50 gram koldioxid per kilometer. I första hand bedöms det gälla elbilar och de allra bästa gasbilarna. Det är Transportstyrelsen som betalar ut supermiljöbilspremien och under 2013 och 2014 fanns det 80 respektive 100 miljoner kronor avsatta för detta ändamål. Under 2014 köptes fler supermiljöbilar än beräknat och det var i slutet av året därför osäkert om sena inköp skulle tilldelas premien. Nu är det däremot klart att ytterligare 215 miljoner avsätts för 2015 och ur denna pott kompenseras 2014 års su-permiljöbilsinköpare retroaktivt. Därefter tilldelas premien i turordning till de som köper supermiljöbil under 2015. 

Lokala trafikbestämmelser

Vissa kommuner har infört befrielse från parkeringsavgift för de bilar som klassas som miljöbilar eller i vissa fall supermiljöbilar. För information om var och hur dessa förmåner gällde 2011 se Gröna bilister.

För uppdaterad och fördjupad information om vad som gäller där du bor, kontakta din kommun. 

Tidigare var miljöbilar undantagna trängselskatten i Stockholm men denna förmån togs bort i augusti 2012.

Den nuvarande miljöbilsdefinitionen

Från och med den 1 januari 2013 förändrades definitionen av begreppet miljöbil till att även innefatta snåla bensin- och dieseldrivna fordon. För att räkna ut om en bil klassas som miljöbil finns en beräkningsmodell som utgår ifrån bilens tjänstevikt, där en tyngre bil får släppa ut mer koldioxid. För mer information se Gasbilen.se.

Bilar som drivs av fordonsgas har ett högre tak för det maximala utsläppet och i nuläget klassas alla gasbilar som miljöbilar. Den nya klassningen innefattar endast bilar registrerade efter den 1 januari 2013. 

Nedsatt fordonsskatt

Fordon av 2006 års modell och yngre samt äldre fordon som uppfyller Euro 4 har en fordonsskatt som utgörs av ett grundbelopp + ett koldioxidbaserat tilläggsbelopp. För el- och gasbilar gäller en nedsatt faktor för koldioxid.

Miljöfordon är befriade från fordonsskatt de första fem åren efter registrering. 

Nedsatt beskattning av förmånsbil

Förmånsvärdet för gasbilar är reducerat till 60 %, (nedsättningen dock maximerad till 16 000 SEK) fram till utgången av 2016. Om arbetsgivaren betalar drivmedel är det beskattningsbara förmånsvärdet 1,2 gånger drivmedelspriset. Tillgång till fri parkeringsplats beskattas inte.

Bonus-malus

De ovan beskrivna stöden som fås vid val av fordonsgasbil kan komma att ersättas av ett så kallat bonus-malus-system som har proklamerats av partier på båda sidor av blockgränsen. Mer om detta system finner du här.Share |