Ekonomiska styrmedel

biogasbuss i Örebro

Ett flertal styrmedel och åtgärder har införts för att nå de uppsatta energi- och klimatpolitiska målen. Det kanske viktigaste styrmedlet är energibeskattningen som omfattar energi-, och koldioxidskatt. Andra viktiga styrmedel är elcertifikatsystemet, klimatinvesterings- och energieffektiviseringsprogrammet samt handeln med utsläppsrätter. 


Share |