Västra Götaland

anläggningar i Västra Götalands län

I Västra Götalands län finns 33 biogasanläggningar, varav sex deponier. Den totala biogasproduktionen år 2010 var 167 GWh, vilket var en ökning med 2 % jämfört med år 2009. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 60 360 m3. Läs om biogasproduktionen vid reningsverksanläggningen GRYAAB i Göteborg under rubriken Goda exempel eller direkt via länken nedan.

Biogasanläggningen i Göteborg >>

 
I vilka kommuner finns biogasproduktion? Se hela listan här >>

 

Prenumerera på uppdateringar som RSS


Share |