Västmanland

anläggningar i Västmanlands län

I Västmanlands län finns nio biogasanläggningar, varav två deponier. Den totala biogasproduktionen år 2010 var 46 GWh, vilket var en minskning med 2 % jämfört med år 2009. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 15 475 m3. Läs om biogasanläggningen i Västerås under rubriken Goda exempel eller direkt via länken nedan.

Biogasanläggningen i Västerås >>

 
I vilka kommuner finns biogasproduktion? Se hela listan här >>

 

Prenumerera på uppdateringar som RSS


Share |