Värmland

anläggningar i Värmlands län

I Värmlands län finns tio biogasanläggningar, varav fem deponier. Den totala biogasproduktionen år 20010 var 11 GWh, vilket var en minskning med 2 % jämfört med år 2009. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 4 931 m3

 
I vilka kommuner finns biogasproduktion? Se hela listan här >>

 

Prenumerera på uppdateringar som RSS


Share |