Stockholm

anläggningar i Stockholms län

I Stockholms län finns 18 biogasanläggningar, varav sex deponier. Den totala biogasproduktionen år 2010 var 263 GWh. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 92 060 m3. Läs om Stockholm stads två reningsverksanläggningar under rubriken Goda exempel eller direkt via länken nedan.

Henriksdal och Bromma reningsverk >>


I vilka kommuner finns biogasproduktion? Se hela listan här >>

 

Prenumerera på uppdateringar som RSS


Share |