Blekinge

anläggningar i Blekinge län

I Blekinge län finns fyra biogasanläggningar, varav två deponier. Den totala biogasproduktionen år 2010 var drygt 3 GWh, vilket var en minskning med 23 % sedan år 2009. Minskningen beror på att majoriteten av gasen som produceras i länet kommer från deponianläggningar vars produktion succesivt minskar år för år. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 1 250 m3.


I vilka kommuner finns biogasanläggningar? Se hela listan här >>

 

Prenumerera på uppdateringar som RSS


Share |