Statistik

många blir mängd


Den globala biogasproduktionen är svår att uppskatta, medan det på europeisk nivå finns bättre underlag. Statiskt över biogasproduktion och användning publiceras till exempel av EurObserver och Eurostat.

EurObserver publicerar så kallade Barometers för flera olika områden inom förnyelsebar energi. De publicerar också årligen en sammanställning över de Barometers som getts ut under året. Publikationerna kännetäcknas av att de innehåller information från föregående år och därför är en del av datan uppskattningar. 

Sammanställning över Barometers

Biogas Barometer 2010

Eurostat är Europeiska Unionens statistikkontor. Eurostat sammanställer statistik på EU-nivå för att denna ska kunna användas som underlag vid politiska beslut. På Eurostats hemsida kan man söka bland den officiella statistiken och hitta information om till exempel biogasproduktion i medlemsländerna.

Eurostat

 

 


Share |