Projekt

Projekt BiogasMax


Exempel på internationella biogasprojekt


Aktuella projekt:

  • BIOMASTER är ett projekt som medfinansieras av Intelligent Energy Europe-programmet och består av 17 partners från Österrike, Italien, Polen, Sverige och Storbritannien.Projektets ambition är att biogasproduktionen och användningen av biogas som fordonsbränsle ska nå sin fulla potential.
  • Bio-SNG. Inom EU-projektet Bio-SNG (Demonstration of the Production and Utilization of Synthetic Natural Gas (SNG) from Solid Biofuels) demonstreras framställning av biometan via förgasning och metanisering av träflis. Biometanet är avsett att användas som drivmedel för fordon.

Avslutade projekt:

  • BiogasMax. BiogasMax är ett miljöprojektet på europanivå som lyfter fram biogas som bränsle för fordonsdrift, ett område som ännu inte är utvecklat i Europa. Förutsättningarna är goda med ett väl utbyggt naturgasnät. Avslutades 2012.
  • GasHighWay. GasHighWay syftar till att främja produktionen av biogas och dess vidare uppgradering och användning som drivmedel i fordon i ett antal länder med små marknader för metandrivna fordon (Finland, Estland, Polen, Tjeckien och i viss mån Österrike). Avslutades 2012.
  • MaDeGasCar. MaDeGasCar är ett EU-projekt med mål att öka antalet fordon som drivs med alternativa bränslen i europeiska länder. Fokus ligger på lättare transporter och persontrafik. Avslutades 2010.

 


Share |