Fler goda exempel

Tomater, foto Håkan Gyulf


Bättre luft i Stockholm med avloppsslam
Stockholm stads reningsverk producerar biogas ur avloppslammet. Gasen kan användas till både uppvärmning och som fordonsgas och ger inte några nettoutsläpp av koldioxid. Reningsverken har minskat sina utsläpp och blivit energileverantörer. Avloppsslammet och biprodukten biogas från avloppsreningen är inte längre ett miljöproblem, utan en viktig resurs.

Bättre luft i Stockholm med avloppsslam


Rötat matavfall driver Linköpings bussar 

Linköping utnyttjas avfall från storkök och restauranger för tillverkning av biogas. Det har gett mindre mängder avfall, bättre tillgång på fossilfritt bränsle till stadens trafik och ökad tillgång på biogödsel till jordbruket.

Rötat matavfall driver Linköpings bussar


Fler goda exempel på Naturvårdsverkets webbplats
På Naturvårdsverkets webbplats hittar du fler goda exempel inom biogasområdet.

Naturvårdsverket


De exempel som finns i vänstermenyn finns samlade i en rapport "Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - Goda svenska exempel", 2012.

Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - Goda svenska exempel

 


Share |