Goda exempel


I menyn till vänster, uppdelat på fyra kategorier, beskrivs tolv svenska biogasanläggningar som varit särskilt framgångsrika och som kan stå som modell för framtida satsningar.  Flertalet av dem har mottagit statligt finansiellt stöd via Lokala investeringsprogram (LIP) och Klimatinvesteringsprogram (Klimp). Stödet har haft stor betydelse för många av anläggningarnas utveckling.

Läs mer om goda exempel från Klimp och LIP 

Se och lyssna nedan på Katrineholms satsning på biogas, om hur avloppsslam samt höns- och svingödsel förädlas till fordonsgas.

Det hundrade goda exemplet
2011. Den 31 augusti 2011 nåddes det 100:de Goda exemplet från Investeringsprogrammen LIP och Klimp. Det blev Katrineholm biogas.

Katrineholm biogas är den första, men inte denn sista, stora anläggningen för rötning av gödsel i sitt slag i Sverige. Rötning av gödsel är bra på två sätt. Dels så får man biodrivmedel till bilar och andra fordon, dessutom så minskar miljöproblemen som finns vid lagring av gödsel på gårdarna. Det är bland annat metan läckage som påverkar klimatet och avrinnning av närsalter som leder till övergödning i våra sjöar, som är de stora miljöproblemen från gödselhanteringen.

Alla exempel till vänster finns samlade i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - Goda svenska exempel.

Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - Goda svenska exempel

 


Share |