Termisk förgasning

GoBiGas


Forskning och utveckling inom förgasningsområdet syftar till att finna tekniker, material, systemlösningar, kvalitetssäkringsmetoder etc. för att utveckla uthålliga system för produktion av förnybara energigaser, såsom biometan. Speciellt fokus ligger på uppbyggnad av kunskap kring inhemsk och uthållig produktion av energigaser från biobränslen och andra förnyelsebara energikällor. Förgasning av biomassa för produktion av biometan är i utvecklingsstadiet och har ännu inte demonstrerats i kommersiell skala.


Förgasning av biobränslen är ett sätt att framställa förnyelsebara energigaser, t.ex biometan. Biometan via förgasning och metanisering av biomassa kan distribueras och användas på ett likartat sätt som uppgraderad biogas eller naturgas. För att tekniken ska ta sista klivet och bli kommersiell krävs bl.a. långtidstester och utveckling av komponenter för bl.a. gasrening och syntetisering (katalysatorer) för uppgradering av gasen till naturgaskvalité. Biometan via förgasning av biomassa har en stor potential i Sverige då tillgången på skogsråvara är god.


Produktion av biometan genom förgasning av biomassa har demonstrerats i megawatt-skalan i Güssing, Österrike. Den första kommersiella förgasningsanläggningen har nyligen byggts i Göteborg inom GoBiGas-projektet. Steg ett i projektet invigs i mars 2014.

GoBiGas

Nedan hänvisas till forskningsrapporter inom förgasningsområdet. Tillgången på svenska rapporter inom området är begränsad därför länkas även till ett antal utländska rapporter. 
Rapporter

 


Share |