SP

Sammanfattning

SP Sveriges Tekniska Forsknings Institut är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. SP jobbar brett med biogasforskning och utveckling och täcker in stora delar av biogasområdet. Vi utför även tekniska tjänster såsom substratkarakterisering, processutveckling, gasanalyser, certifiering av rötrest, metanutsläppsmätningar och kalibrering av gasdispensrar. De dotterbolag och teknikområden som främst jobbar inom biogasområdet är dotterbolaget JTI Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik med säte i Uppsala samt teknikområdena Energiteknik och Kemi och Material inom moderbolaget med säte i Borås (men med personal även på SPs kontor i Lund). Vi har stor erfarenhet inom områdena anaerob behandling och utvinning av biogas ur organiskt material som slam, avfall, energigrödor och gödsel. Vår kunskap baseras på ett stort antal rötningsförsök, både i lab-, pilot- och fullskala. Det finns inom koncernen också en bred kompetens inom certifiering och användning av rötrester från avloppsreningsverk och biogasanläggningar. Vi utför även avancerade gasanalyser och emissionsmätningar rörande utsläpp till luft från bland annat avloppsreningsverk, biogasanläggningar och deponier. Vi har också forskning inom förgasningsområdet. Vår utrustningspark inkluderar högklassiga laboratorier och mätinstrument samt avancerade pilotanläggningar. På SPs kontor i Göteborg jobbar man också med systemanalys.

Kontaktpersoner

SP Energiteknik: Anneli Petersson (anneli.petersson@sp.se)
SP Kemi, Material och Ytor: Niklas Strömberg (niklas.stromberg@sp.se)
JTI: Johan Laurell (johan.laurell@jti.se)


Share |