Chalmers

Energi och miljö

Sammanfattning

Vid Chalmers tekniska högskola bedrivs forskning inom förgasningsområdet inriktat mot tvillingbäddförgasning. Forskningen, som utförs inom Svenskt förgasningscentrum, inkluderar modellering och utvärdering av förgasningsprocessen, reaktorutveckling/fluiddynamik, gasrening och restprodukthantering, grundläggande omvandlingsprocesser samt diagnostik.

Kontaktpersoner

Prof. Henrik Thunman (henrik.thunman@chalmers.se)


Share |