Borås Högskola

Sammanfattning

Forskningsprofilen ”Resursåtervinning” är en strategiskprofil på högskolan i Borås med ca 30 doktorander, där biogas och rötning av avfall har en stor betydelse. Forskning kring biogas görs av undersökning om olika råvaror t.ex. citrusavfall, textilavfall (bomull, ull osv), kycklingsfjädrar, cellulosa material, olika förbehandlingsmetoder såsom ångexplosion, svagsyra hydrolys och med cellulosa lösningsmedel, och att utveckla rötningsprocessen med samrötning, snabba rötning och även att utveckla billiga rötningsprocesser.

Kontaktpersoner

Prof. Mohammad Taherzadeh (Mohammad.Taherzadeh@hb.se)
Dr. Ilona Sarvari Horvath (Ilona.Horvath@hb.se)
Dr. Patrik Lennartsson (Patrik.Lennartsson@hb.se)
Dr. Tomas Brandberg (Tomas.Brandberg@hb.se)


Share |