Borås Högaskola

Sammanfattning

Forskningen utförs både experimentellt och teoretiskt. De experimentella försöken görs dels i vårat eget laboratorium (eller med samarbetspartners) och dels som fältstudier i industriella anläggningar. För det teoretiska arbetet används modellering i olika nivåer alltifrån grundläggande beräkningar baserade på kvantmekanik till enklare kinetikmodeller.

Kontaktpersoner

Prof. Tobias Richards (tobias.richards@hb.se)


 


Share |