Mittuniversitetet

Sammanfattning

Forskningen är inriktad på termo-kemisk omvandling av biomassa till syntesgas för tillverkning av el, drivmedel och kemikalier i både flytande- och gasform. Målet är att utveckla teknik och kunnande kring indirekt förgasningsteknik integrerad i ett mekaniskt massabruk och därigenom skapa förutsättningar för utveckling av  bioraffinaderi och därmed förlänga värdekedjan för skogsråvara. Forskningsgruppen arbetar med en 150 kw indirekt fluidbäddsförgasare kopplad till en DME syntesanläggning och gruppen ingår i  den nationella satsningen ”Svenskt förgasningscentrum.

Kontaktpersoner

Ulf Söderlind (ulf.soderlind@miun.se)
Wennan Zhang (wennan.zhang@miun.se)


Share |