Umeå universitet

Tillämpad fysik och elektronik

Sammanfattning

Vid torrefierings- och förgasningsgruppen vid ETPC vid Umeå universitet sker forskning inom förgasningsområdet. Inriktningen på forskningen är kring torrefiering och pyrolys som förbehandling av biomassa innan förgasning, entrained flow förgasning av torrefierat material, nya integrerade Bio2Fuels-processen, processintegration och systemanalys samt processkemi i termiska omvandlingsprocesser.

Kontaktpersoner

Prof. Anders Nordin - ETPC (anders.nordin@chem.umu.se)
Dr. Linda Pommer – energibärare och produktgaser (linda.pommer@umu.se)


Share |