Karlstad Universitet

Avdelningen för miljö- och energisystem

Sammanfattnning

Vid avdelningen för miljö- och energisystem vid Karlstads Universitet sker forskning fokuserar på energieffektivt omhändertagande av skogsindustriellt avloppsvatten. Inom ramen för detta undersöks vattnets potential som råvarukälla för biogasproduktion, med fokus på fördelar av samrötning med substrat från jordbruk och reningsverk.

Kontaktpersoner

Alina Hagelqvist (alina.hagelqvist@kau.se)  


Share |