Uppsala universitet

Institutionen för ekologi och genetik

Sammanfattning

Vid institutionen för ekologi och genetik forskas kring hur mikrobiella samhällens sammansättning styr biogeokemiska processer. De specifika funktioner som vi arbetar med inkluderar nedbrytning av biopolymerer (cellulosa, kitin, protein), metanomsättning (produktion och oxidation) samt autotrof fixering av koldioxid. Olika kraftfulla metoder för att beskriva förekomst av olika bakterier och arkéer i komplexa system används liksom både metagenomik och isotopbaserade spårmetoder för att identifiera de organismer styr de processer vi studerar. Mer specifikt kopplat till biogasproduktion så har vi studerat hur artsammansättning hos bakterier och arkéer i bioreaktorer kan kopplas till biogasprioduktionen och hur brist på olika spårmetaller påverkar detta system (tillsammans med LiU).

Kontakter

Prof. Stefan Bertilsson (stebe@ebc.uu.se)


Share |