JTI

Sammanfattning

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik har närmare 40 år av biogasforskning som forskningsinstitut. JTI arbetar med hela kedjan, från förbehandling av substrat till biogasproduktion, hantering av rötresten och uppgradering av gasen. Vi arbetar med såväl små gårdsanläggningar, kommunala samrötningsanläggningar och avloppsreningsverk.  JTI har under åren beviljats medel för olika forskningsprojekt inom biogasområdet av ett flertal forskningsfinansiärer och lång erfarenhet av att leda projekt, såväl nationellt som internationellt. Som forskningsinstitut är JTI en non-profit organization och kan därför söka forskningsmedel på samma sätt som universitet och högskolor. JTI utför också mindre och större uppdrag åt företag och anlitas både nationellt såväl som internationellt. JTI har ett av norra Europas modernaste laboratorier för biogasforskning och samarbetar tätt med SLU Sveriges lantbruksuniversitet vid Ultuna Campus i Uppsala och driver tillsammans Ultuna Biogas Center, UBC, med fokus på rötning av gödsel. JTI har också en världsunik mobil pilotanläggning för biogasförsök där tester kan genomföras i en skala mellan lab och verklighet. JTI ingår i SP-koncernen och moderbolaget SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kontakter

Sektionschef Johan Laurell (johan.laurell@jti.se)


Share |