Kungliga Tekniska Högskolan

Institutionen för Kemisk Teknologi

Sammanfattning

Vid institutionen för Kemisk teknologi vid KTH i Stockholm bedrivs forskning inom förgasningsområdet. Arbetet utförs inom Svenskt förgasningscentrum och är inriktat mot fluidbäddsförgasare och inkluderar förgasningsprocesser med metan och CHP som slutmål samt förgasningsprocesser med ultraren syntesgas och uppgradering till drivmedel som slutmål.

Expertisen och erfarenheten inom kemisk omvandling av biomassa har funnits på avdelningen sedan 70-talet och innefattar förgasning, pyrolys och katalytiska processer för gasuppgradering och tjärkrackning.

Kontaktpersoner

Prof. Klas Engvall (kengvall@kth.se)
Truls Liljedahl (truls@ket.kth.se)

 


Share |