SLU

Sammanfattning

Vid SLU bedrivs forskning vid flera olika institutioner och här utvärderas olika aspekter kring biogasproduktion från många olika material, ofta i samverkan med forskare på andra universitet och högskolor men också med branschorganisationer, lantbrukare, kommun och företag. Vi arbetar både nationellt och internationellt och har samarbetsprojekt med bl a Tyskland, Kina och Afrika. Vi har forskningsaktviteter som handlar om produktionssystem för biomassa, förbehandlingar, substratanvändning, processbiologi, gasuppgradering, användning, lagring och kvalitet av rötrester samt systemanalys. En del av vår forskning sker tillsammans med JTI inom ramen för Ultuna forskning Center (UBC), som fokuserar på gödselbaserad rötning.

SLU har en egen biogasanläggning vid Lövsta forskningscentrum ca 8 kilometer utanför Uppsala. Våra unika biogasfaciliteter inkluderar därför totalt allt från högteknologisk utrustning i laboratoriet till en fullskalig produktionsanläggning.

Vår forskning sker i tät samverkan med nationella och internationella universitet samt med industri och branschorganisationer. Läs mer om vår verksamhet på våra olika institutioner på http://www.slu.se/biogas.

Kontakter

Kontakter till respektive institution hittar du på http://www.slu.se/biogas


Share |