Lunds universitet

Vid Lunds universitet finns två avdelingar som jobbar med forskning och utveckling inom rötning och de presenteras var och en för sig nedan:

Avdelningen för Bioteknik

Sammanfattning

Inom miljöbioteknikgruppen arbetas med att effektivisera och optimera biogasproduktion från flera olika substrat och integrera detta med annan produktion. Även utveckling av system för övervakning och kontroll av biogasprocessen pågår inom avdelningen.

Kontaktpersoner

Dr. Jing Liu – Kontroll och automatisering (jl@bioprocesscontrol.se)
Dr. Emma Kreuger - Vall och växtrester (Emma.Kreuger@biotek.lu.se)
Dr. Ivo Achu Nges  – Lignocellulosarika substrat
Dr. Zhifang Cui – Tvåstegsrötning och mikrobiell adaptering

Institutionen för Kemiteknik  

Sammanfattning

Aktiviteter inom VA-teknikgruppen vid Inst. för Kemiteknik inkluderar anaerob behandling av avlopps- och avfallsrelaterade substrat. Fokus är framförallt på rötning av urbana avfall och avloppsslam, men även industrirester och till viss del marina substrat. Inom bioetanolgruppen pågår aktiviter kring biogasproduktion i samband med bioetanol produktion.

Kontaktpersoner

Prof. Jes la Cour Jensen - VA-teknik (Jes.la_Cour_Jansen@chemeng.lth.se)
Dr. Åsa Davidsson - VA-teknik (Asa.Davidsson@chemeng.lth.se)
Dr. Ola Wallberg - Bioetanol (Ola.Wallberg@chemeng.lth.se)


Share |