Högskolan Kristianstad

Avdelningen för naturvetenskap och ämnesgruppen miljöteknik

Sammanfattning

Vid Högskolan i Kristianstad sker forskning och utveckling kring hur läkemedelsrester kan tas bort från våra avloppsvatten och därmed kunna producera en rötrest med högre kvalitet och större möjligheter för spridning på landets åkermarker. Det huvudsakliga arbetet sker vid . 

Kontaktpersoner

Lennart Mårtensson (lennart.martensson@hkr.se)


Share |