Luleå tekniska universitet

Svenskt förgasningscentrum

Sammanfattning

Luleå Tekniska Universitet (LTU) koordinerar det nationella kompetenscentrat Svenskt Förgasningscentrum (SFC). I SFC deltar förutom LTU även UmU, KTH, Chalmers, LNU, LTH, MiUn, GU, ETC och SP. Från industrin deltar 25 företag. Målet med SFC är att öka kunskapen om biomasseförgasning, att förse svensk industri med ny kompetens och att samverka med demoprojekt såsom Gobigas. Forskningen är inriktad på tre olika huvudprinciper för förgasning organiserat i tre noder, en ledd av LTU, en av KTH och en av Chalmers. Arbetet vid LTU är inriktat på medströmsförgasning och innehåller grundläggande mekanismer för pyrolys och förgasning av små bränslepartiklar i högtemperaturförgasare, pilotskaleförsök med svartlut, torrefierat material och biomassepulver samt problemorienterade projekt kopplade till verkliga förgasare

Kontaktpersoner

Prof. Rikard Gebart - Föreståndare (Rikard.Gebart@ltu.se)
Adj. Prof. Henrik Wiinikka (Henrik.Wiinikka@ltu.se)
Prof. Marcus Öhman (marcus.ohman@ltu.se)

Kontaktpersoner vid associerade lärosäten:
UmU: Prof. Rainer Backman (rainer.backman@umu.se)
KTH: Prof. Klas Engvall (kengvall@kth.se)
Chalmers: Prof. Henrik Thunman (henrik.thunman@chalmers.se)


Share |